Home

Akademikernes fagforening ac

Akademikernes A-kasse er sammen med Gardin Lis. 27. oktober 2017 · Stort tillykke til Gardin Lis, som er blandt de 4 nominerede til Akademikerprisen 2017. 19.650 følgere · Fagforening. Djøf Studerende. 25.899 følgere · Fagforening. Københavns Universitet - University of Copenhagen Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Kunnskap, kompetanse, innsats og faglig og administrativt ansvar skal legges til grunn for lønnsutvikling og lønnsdannelse for både grupper og individer. Det må bli større politisk og kulturell aksept for differensiering mellom utdanningsgrupper i samfunnet slik at utdanning i større grad enn i dag anerkjennes som utgangspunkt for lønnsdifferensiering. Lønnsdifferensiering bør brukes aktivt for å kanalisere samfunnets kunnskapsressurser dit de kan nyttiggjøres best.  Find fagforening og a-kasse for dig, der arbejder som Sælger - detailsalg. Sammenligne vilkår og omkostninger i fagforeningerne og a-kasserne, der kan passe dig • at samspillet mellom privat, frivillig og offentlig sektor forsterkes, for å få til en bedre samlet verdiskaping Akademikerne tapte igjen. Oslo: Arbeidsretten avviste fredag utbryterorganisasjonen Akademikernes krav om å få forhandlingsrett for sine medlemmer i staten

Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikerne

 1. Fagforening. Oppfordret Akademikere til å melde seg ut Oppfordret Akademikere til å melde seg ut Av Aksel Kjær Vidnes. Publisert 12. juni 2012. Akademikernes hovedtillitsvalgt ved UiO Christer Wiik Aram forteller at henvendelsen kom etter resultatet i Oslo kommune
 2. ister Torbjørn Røe Isaksen åpner Akademikernes konferanse om fremtidens arbeidsliv. Hvordan ser arbeidslivet ut i morgen - og hva er suksessopriften på et samarbeid mellom menneskelig og kunstig intelligens? 13. februar åpner vi dørene til Menneske + maskin. Pressen er hjertlig velkommen
 3. vil legge vekt på ordninger som sikrer at både private og offentlige virksomheter tar tilstrekkelig hensyn til langsiktige behov for videreutvikling av kunnskap. Dette gjelder både etter- og videreutdanning i bedrifter, etater og virksomheter samt universitetenes og de vitenskapelige høyskolenes evne til konkurransedyktig utdanning. Samtidig er det viktig at samfunnet tilrettelegger og skaper rammer slik at satsingen på kompetanse ikke blir forbeholdt store, resurssterke bedrifter eller arbeidstakerorganisasjoner med best forhandlingsstyrke. Frie yrkesutøvere må gis samme muligheter for etter- og videreutdanning som lønnsmottagere.
 4. • en næringspolitikk som baseres på en jevn og kontinuerlig kompetansevekst, og et konsept for livslang læring der kunnskap og nyskaping tillegges stor vekt
 5. Akademikernes lønn oppgis i faktiske kroner. Ved inngåelse av kontrakt er det du selv som er i forhandlingsposisjon direkte med arbeidsgiver. Du er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med din fagforening for råd og vink på veien

Akademikernes A-kasse udbetaler dagpenge til tiden, retter deres rådgivning mod de ledige medlemmer og koncentrerer sig om jobsøgning for ledige og særlige jobfremmende initiativer for ledige etc. Djøf varetager hele paletten af rådgivning omkring ansættelser og afskedigelser, karriererådgivning, netværk, mentorordning, arrangementer m.m. til alle medlemmer i beskæftigelse og ledige AKA: Akademikernes A-kasse. Akademikernes Ambitiøse A-kasse, også kendt under forkortelsen AKA, er en A-kasse, der primært henvender sig til akademisk uddannede - uanset hvilken faglig baggrund de tilhører. Her er plads til både selvstændige og lønmodtagere, og det er da også netop dette sammenspil, der gør AKA lidt speciel Danmarks største a-kasse for akademikere. Alle højtuddannede uanset faglig baggrund, både lønmodtagere og selvstændige, er velkomne.Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner. Det samme dersom du melder deg ut av en fagforening og ikke melder deg inn i en ny. Motsatt: dersom du var medlem i en forening under UNIO, LO eller YS per 1.5.2018, men bytter til en Akademikerforening i løpet av perioden, så forhandles du likevel på den andre avtalen frem til ny tariffperiode begynner 1.5.2020 - om resultatet da blir at vi fortsetter med to hovedtariffavtaler i staten

Akademikerne - The Danish Confederation of Professional Associations Danish: Akademikerne was founded in 1972 and is an umbrella organisation (one of the three national trade union centers) for 25 Danish trade unions.. Akademikerne has a membership of 313,000 and cooperates with the two other Danish trade union centers, i.e. the FTF - Confederation of Professionals in Denmark and the LO. Akademikerne - AC, København. 1,166 likes · 185 talking about this · 65 were here. Hovedorganisation for 431.000 offentligt og privat ansatt

Akademikernes A-kasse. Akademikernes er med sine mere end 180.000 medlemmer Danmarks største a-kasse for akademikere. A-kassen blev til i 2013 som en fusion mellem det tidligere AAK og IAK. Medlemmer af a-kassen tæller både selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige samt private, og studerende ved universiteter og højere læreanstalter Norge er et lite land i utkanten av de store markedene og må derfor i stor grad opprettholde velstand ved særlig vektlegging på utvikling av kompetanse og kunnskap. Kunnskap og kompetanse er og vil bli kritiske faktorer i et verdenssamfunn med stadig mer åpen økonomi og konkurranse. Kunnskap og kompetanse er nødvendig forutsetning for utvikling av produkter, produksjonsmidler og tjenester, og spiller avgjørende rolle for hvordan vårt samfunn er i stand til omstilling og fleksibilitet. Kunnskap og kompetanse er også nødvendig for utvikling av en dypere forståelse av store samfunnsmessige problemer, som f.eks. helse-, sosial- og miljø-problemer. Bli medlem i Samfunnsviterne! Samfunnsviterne jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser Akademikerne er en arbeidstagerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole Vi inspirerer, støtter, hjælper og arbejder for bedre forhold hver eneste dag for 50.000 medlemmer

A-kasse for akademikere Akademikernes A-kass

Finn din forening - Akademikerne

Akademikernes a-kasse er især kendt som AKA, eller som Akademikernes A-kasse, eller simpelthen bare Akademikernes. Kært barn har mange navne, og denne a-kasse er således ingen undtagelse. Samtidig er det landets største a-kasse for akademikere, højtuddannede af enhver slags. Historie. Akademikernes Centralorganisation blev dannet 1. januar 1972 ved en fusion mellem Akademikernes Samarbejdsudvalg (stiftet 1950), der dækkede de overenskomstansatte og Danske Statsembedsmænds Samråd (stiftet 1919), der repræsenterede ansatte på tjenestemandsvilkår.I april 2013 skiftede organisationen navn til blot at hedde Akademikerne. Forkortelsen AC anvendes dog sta Presseinvitasjon til Akademikernes vinterkonferanse. 13.2.2019 11:00:36 CET | Akademikerne. Del. Arbeidslivet er nå satt på en hard prøve, og jeg tror folk ser at det er viktig og nyttig å være medlem av en fagforening, sier leder Kari Sollien

Medlemsforeninger - Akademikerne

 1. Staten gikk inn i forhandlingene med et ønske om at alt skulle fordeles lokalt, som var i tråd med Akademikernes ønske. Unio, LO og YS har imidlertid ønsket at mer skal gå til sentrale tillegg. Resultatet gir en fordeling 65 prosent i lokalt fordelte tillegg og 35 prosent til generelle tillegg for de tre hovedorganisasjonene
 2. Hvad enten du er studerende, nyuddannet eller i job, kan du hos Akademikernes a-kasse få rådgivning, så du fortsat kan udvikle din karriere. Måske du overvejer et karriereskift, måske har du endda en drøm om at starte som selvstændig. Akademikernes a-kasse vejleder dig målrettet og effektivt.
 3. Et nyt tiltag hos Akademikernes er AKA Startup, et projekt med tilbud for højtuddannede, der vil være iværksættere. Netop fordi Akademikernes a-kasse så en fortsat stigning i interessen blandt medlemmerne for at blive selvstændige, oprettede man AKA Startup for at tilgodese medlemmernes ønsker.
 4. Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) var en hovedsammenslutning av norske fagforeninger for medlemmer med eksamen fra universitet, høgskole eller tilsvarende, som ble etablert i 1975.. I 1996 brøt Den norske legeforening ut, året etter flere medlemsforbund med Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) i spissen. Det tyngste slaget for AF var likevel da de to største forbundene.

Video: Om Akademikerne - Akademikerne

Den norske tannlegeforening er en av Akademikernes medlemsforeninger. Se den humoristiske filmen Tannlege i Distrikte Selvom Akademikernes a-kasse ikke har egen fagforening, giver det store netværk blandt faglige organisationer og desuden virksomheder, både offentlige og private, god mulighed for at servicere medlemmerne af a-kassen. Som medlem får du specifik og kompetent rådgivning inden for dit fag. '''Akademikerne''' er en sammenslutning av norske fagforeninger for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Organisasjonen ble grunnlagt i 1997 etter at fem forbund brøt ut av Akademikernes fellesforbund. Medlemsforeninger. Akademikerne består av 15 foreninger med i alt 138 217 medlemmer (1. januar 2004) Følg Akakademikernes høstkonferanse onsdag 24. oktober 2018, direkte fra Grand Hotel i Oslo. Topper fra næringsliv, akademia og offentlig sektor snakker.. En fagforening kan typisk hjælpe i sager om løn- og arbejdsvilkår og i forbindelse med er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer, LO, FTF og AC. De omfatter Det Faglige Hus Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for.

Hvad er dine ønsker til et arbejdsliv? Akademikernes a-kasse holder fingeren på pulsen, fordi det ofte viser sig, at flere medlemmer har ønsker i samme retning. Og når a-kassen sporer en tendens, reagerer Akademikernes for at kunne tilbyde noget relevant til medlemmerne.Nyutdannede akademikere i offentlig sektor er i en spesielt vanskelig situasjon fordi begynnerlønningene verken er konkurransedyktige i forhold til privat sektor eller høye nok til å betjene både studielån og etableringsutgifter. Ved siden av den lokale lønnsdannelse, der begreper som produktivitet, effektivitet og kvalitet må slå igjennom også i offentlig virksomhet, vil Akademikerne gjennom kollektiv opptreden og landsomfattende avtaler sikre en grunnlønn som står i forhold til akademikernes utdanning og kompetanse, både mht. begynnerlønn og videre karriereutvikling. 

A-kasser.dk kan ikke anbefale Akademikernes. Akademikernes A-kasse er i februar 2019 blevet anmeldt til polititet af Beskæftigelsesministeriet, efter ministeriets undersøgelse af særdeles kritisable forhold om bl.a. misbrug af medlemmernes penge Akademikerne er en hovedorganisasjon for yrkesorganisasjoner (fagforeninger) som organiserer personer med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne har 13 medlemsorganisasjoner og har opplevd en betydelig vekst i medlemstallet med til sammen over 200 000 medlemmer (2019). Kari Sollien fra Den norske legeforening er styreleder siden oktober 2016 Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område. Du kan under Love og bekendtgørelser om tjenestemænd og Love og bekendtgørelser for ministre finde Finansministeriets lovgivning på henholdsvis tjenestemandsområdet og vedrørende ministre, samt finde lovforslag, der er sendt i høring eller fremsat

Idégrunnlag - Akademikerne

Kontakt

Brukerne av akademikernes tjenester skal være forvisset om at fagkunnskap ligger til grunn for de vurderinger som styrer tjenestenes kvalitet. Akademikerne vil derfor både skjerpe arbeidet for god yrkesetikk blant medlemmene og arbeide for organisasjonsmodeller i virksomhetene som sikrer at de faglige og yrkesetiske hensyn ikke blir undertrykket I ettermiddag brøt LO, YS og Unio forhandlingene med Arbeids- og sosialdepartementet om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrenser. Dette innebærer at heller ikke Akademikerne kan forhandle videre med staten, og forhandlingene er derfor avsluttet I CA a-kasse får du mere for pengene. Økonomisk sikkerhed, juridisk tryghed og masser af gratis karriereudvikling og inspiration. Danmarks nok bedste a-kasse Du er studerende Vi tilbyder studiemedlemskab og kurser til dig som studerende. Hvis du snart bliver færdig med studiet, er der særlige regler om dit medlemskab og mulighed for at få dagpenge Har du ris, ros eller forbedringsforslag til medarbejderservice, hører vi gerne fra dig

Om os

Akademikernes a kasse har fokus på at få deres medlemmer i job. Dette gør de blandt andet ved at have et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvor de kæmper for at finde og skabe arbejdspladser. Det månedlige kontingent for medlemskab af Akademikernes a-kasse er 436 kr., hvilket gør dem til Danmarks billigste a-kasse for akademikere - og den næstbilligste a kasse samlet set Akademikernes (AAK) er en af landets billigste a-kasser, hvilket man også reklamerer for via en oversigt, hvor man sammenligner sig med andre a-kasse-tilbud. Der er tale om en a-kasse for højtuddannede, og det er et relativt nyt tilbud, som blev etableret i 2013 som en fusion mellem Akademikernes og Ingeniørernes a-kasse AkademikerneFridtjof Nansens plass 6, 0160 OsloTelefon: 95 30 90 90E-post: post@akademikerne.no

Akademikernes a-kasse - akasse-fagforening

Målrettet jobportal for akademikere - job

Akademikerne repræsenterer 431.000 medlemmer fra 28 faglige organisationer. Tilsammen udgør vi fagbevægelsen for akademikere Eks: Dersom du er tannlege, søker du etter utdanningen "odontologi". Dersom du har nærmere spørsmål om medlemsskap, ta direkte kontakt med våre medlemsforeninger. Se dagpengesatserne for 2020 og få overblikket over hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge og hvornår

Akademikernes Fellesorganisasjon - Store norske leksiko

 1. Norsk økonomi er åpen og konkurranseutsatt. Med bakgrunn i de naturgitte fordeler landet har, bør derfor vårt næringsliv være variert for å hevde seg i konkurransen. I en verdensøkonomi som baseres på en hurtig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling må også norsk økonomi være tilpasset disse utfordringene. Norsk næringsliv bør være variert på bakgrunn av naturgitte fordeler landet har. Norsk næringsliv må stimuleres til stadig fornyelse av tjenester, produkter og produksjonsmidler. Det blir avgjørende å finne og utnytte nisjene som krever nye kunnskaper og teknologier i et stadig mer konkurransepreget marked. Kunnskap og kompetanseutvikling er forutsetningen for nyskapning og idéutvikling. Både norsk utdanning, etter- og videreutdanning, samarbeid på tvers av faggrenser og økonomisk stimulering til omstilling er nødvendig for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig, variert og omstillingsdyktig. For Akademikerne er det et mål at større deler av norsk satsing skal være innrettet for å tilfredsstille kommende krav til kunnskap og kompetanse.
 2. Fagforening; Akademikernes A-kasse - AAK. Voksede med 8.0% og samlede 15994 flere medlemmer 2019. Bliv medlem af Akademikernes A-kasse - AAK. Kontakt Adresse: Vester Farimagsgade 13, 1606 København V Tele: +45 3395 0395 Epost
 3. Find den billigste A-kasse til branche Se de 10 A-kasser til den bedste pris Sammenlign priser på Tjekakasse.d
 4. Akademikernes A-kasse blev etableret 1. juli 2013, da de to fremgangsrige a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, fusionerede. Du kan blive medlem af Akademikernes A-kasse som studerende, nyuddannet, lønmodtager, selvstændig eller for den sags skyld, hvis du er uden arbejde. Meld dig ind her
 5. Akademikernes innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet Akademikerne takker for muligheten til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet og viser til brev fra statsråd Nybø mottatt 1. oktober
 6. dustri Finans
 7. Den 1. november går Akademikernes A-kasse i luften med Startup. Vi kan næsten ikke vente til, 100 iværksættere flytter ind i vores bygning. Læs mere på:..

Akademikerne tapte igjen. Oslo: Arbeidsretten avviste fredag Akademikernes krav om forhandlingsrett for medlemmene i statlig sektor ARBEIDSLIVETS KLIMAUKE I GANG: «Det er på alle arbeidsplassene rundt om i landet vi skaper de nye, grønne løsningene. Som ansatte og tillitsvalgte er vi både med på å skape de store endringene, og de små forbedringene i arbeidshverdagen • god yrkesetikk og faglig selvstendighet i medlemmenes yrkesutøvelse, hvor arbeidsforholdene sikrer samsvar mellom ansvar og myndighet Akademikerne består av 13 medlemsforeninger Akademikerne, Oslo, Norway. 6.6K likes. Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede

Akademikerforbunde

Min A-kasse. Optager ALLE studerende uanset studie. Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed. Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder Min A-kasse følgende fordele for studerende:. Er i flere undersøgelser kåret som A-kassen med største medlemstilfredshed Ledernes A-kasse A-kassen under organisationen med fagforening af samme navn - Lederne - servicerer ca. 115.000 medlemmer på landsplan. Medlemsprofilen er ledere og betroede ansatte på flere niveauer, samt funktionærer og selvstændige. Du kan med kombineret medlemskab af A-kasse og fagforening opnå fordelagtig lønsikring for blot 35 kr. om måneden og dækning op til 60.000.. Hvis du er blevet ledig kan du modtage dagpenge efter udløbet af opsigelsesvarslet, hvis du i de sidste 12 måneder har været medlem af en a-kasse og har haft 1.924 timers inden for de seneste 3 år som fuldtidsforsikret eller 1.258 timers arbejde som deltidsforsikret Akademikerne vil arbeide for at man i rekruttering av ledere må legge vekt på faglig kompetanse ved siden av mer generelle lederegenskaper. Dette er spesielt viktig på de lavere og midlere ledernivåene, der faglig kompetanse er en avgjørende forutsetning for å kunne fungere som leder. På et høyere ledernivå vil generelle lederegenskaper og mer spesifikk kompetanse i organisasjon og ledelse bety mer. Akademikerne vil arbeide for at det utvikles lederopplæringstilbud ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene.

Hovedorganisationen Akademikerne. DMpF er medlem af hovedorganisationen Akademikerne (AC). I AC's bestyrelse repræsenteres DMpF gennem samarbejde i TOAC, som ud over DMpF består af Dansk Organist- og Kantorsamfund, Forsvarsgruppen i AC, Den Danske Præsteforening, Handelsskolernes Lærerforening og Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen Akademikerne (formerly AC) was founded in 1972 and has its head office in Copenhagen. _____ Akademikerne er partipolitisk uafhængig og samarbejder med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet

Video: Du er studerende Akademikernes A-kass

I stedet for at slå en jobannonce op kontakter virksomhederne ofte Akademikernes A-kasse for at finde deres næste medarbejder. Hvis du opretter Min jobprofil i Akademikernes A-kasses selvbetjening, kan vi sende dig relevante stillingsopslag. På den måde kommer du forrest i køen til en række stillinger, der oftest ikke slås op andre steder. Det eneste der kræves er, at du er medlem i Akademikernes A-kasse. Vi formidler årligt mere end 5000 job gennem jobportalen. Finansministeriet og AC fra 2008. 10. Lønninger og tillæg i overenskomsten og bilagene er anført i grundbeløbi niveau 31. marts 2012, medmindre andet fremgår. 11. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er op-ført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne placering har ikke betyd AKA Startup giver dig råd, viden og relevante redskaber, så du bliver i stand til at virkeliggøre dine ideer om at drive forretning. Målrettede workshops, personlig rådgivning og styret samarbejde med miljøet for iværksættere i det område, hvor du arbejder. Hvis du vil være selvstændig, er AKA Startup noget for dig. Idégrunnlag Søk Meny Forside Politikk Lønn og arbeidsliv Finn din forening Kurs og konferanser For media Medlemsfordeler Nyheter Om Akademikerne Søk I Tekna treffer du medlemmer som brenner for teknologi, naturvitenskap og realfag. Bli med i et aktivt, tverrfaglig nettverk i landets største forening for akademikere

Sekretariat - Akademikerne

Unio-leder Ragnhild Lied ber kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup om et møte i forbindelse med regjeringens handlingsplan for å innfri bærekraftsmålene. – Unio har lenge etterlyst en nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. Vi er glade for at dette nå kommer og vil gjerne bidra, sier Lied. SAIH jobber for at alle unge skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til en mer rettferdig verden. Vi støtter 30 organisasjoner i 7 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia, som jobber med høyere utdanning og opplæring av unge Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Akademikernes Fellesorganisasjon - AF Mange tror at forhandlinger er en vanskelig øvelse og at det bare er den proffe forhandler som til fulle kan mestre dette. Dette stemmer overhodet ikke, for faktisk forhandler de fleste av oss hver dag, uten at vi tenker over det, og ofte med svært gode resultater

Akademikernes Hovedtariffavtale har nå virket noen år, og vi har gradvis endret og justert lønns- og forhandlingssystemet. Vi vil i de regionale kursene gi en innføring i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg gå nærmere inn på hvilke muligheter som ligger i vårt lønns- og forhandlingssystem Som mange vil være kjent med, er det inngått to hovedtariffavtaler i staten - én med Unio, YS og LO og én med Akademikerne. Disse er forskjellige og arbeidsgiver må avklare hvilken hovedtariffavtale hver enkelt arbeidstaker skal følge. Dette løses ved at arbeidsgiver skiller ut medlemmene som skal forhandles under Akademikernes hovedtariffavtale Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det. Har du samme profil og ambitioner, er Djøf en fagforening for dig og din karriere. Læs mere om hvem der kan blive medlem af Djøf Vad betyder AC? AC står för Akademikernes Centralorganisation. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Akademikernes Centralorganisation, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Akademikernes Centralorganisation på engelska språket

Forsiden - Akademikerne

 1. ASE a-kasse - en tværfaglig a-kasse for alle ASE a-kasse er for både lønmodtagere og selvstændige. Den tværfaglige a-kasse for alle, der søger økonomisk tryghed, solid karriererådgivning og mange ekstra services. ASE er a-kasse og fagforening ASE er både en a-kasse og en fagforening. Du kan vælge at være medlem kun af a-kassen, eller du..
 2. Som medlem i Norsk lektorlag har du tilgang til en av Norges beste bankavtaler. Avtalen sikrer deg et godt tilbud i årene fremover
 3. Akademikernes a-kasse (AKA) er uden sammenlignet den største a-kasse for danske akademikere. A-kassen er henvendt til højtuddannede akademikere, som har taget en uddannelse indenfor f.eks. økonomi, jura, psykologi, samfundsmag m.fl. Den akademiske a-kasse blev skabt efter en fusion AAK og IAK i 2013
 4. A-kasse for akademikere. Er du akademiker, så findes der en lang række muligheder når det kommer til at vælge a-kasse. Du kan både vælge de a-kasser som specifikt henvender sig til akademikere eller vælge en af de tværfaglige a-kasser, som ikke sætter nogle definitive krav til din faglige baggrund

AC er forkortelsen for Akademikernes Centralorganisation, som er den organisation, der forhandler den overenskomst, Husk at du altid kan ringe til organisationen, hvis du har spøgsmå til jobopslaget, eller tag kontakt til din fagforening. Held og lykke med jobsøgningen! Læs de nyuddannedes erfaringer med at arbejde i yderkommuner Akademikerne er arbeidstakerorganisasjonen for folk med høyere utdanning Kan jeg blive hos Akademikernes, hvis jeg f.eks. skifter fagforening? A-kassen samarbejder med 14 faglige organisationer, og deres medlemmer hører til a-kassens faglige område. Dog kan du sagtens være medlem af Akademikernes a-kasse, selvom du ikke tilhører deres kerne-fagområdet

En væsentlig del af projektet hos Akademikernes er at dække alle højtuddannede og samtidig gøre vejledningen personlig. Når man er spredt ud over det meste af landet, har man kontakt – med både medlemmer, organisationer og virksomheder. Med dette udgangspunkt betjenes du, personligt. Selvom Akademikernes a-kasse ikke har egen fagforening, giver det store netværk blandt faglige organisationer og desuden virksomheder, både offentlige og private, god mulighed for at servicere medlemmerne af a-kassen. Som medlem får du specifik og kompetent rådgivning inden for dit fag. Billigt at være medlem, for studerende grati Cirkulære nr 6471 af 24/06/1991 om hovedaftale med AC-organisationerne. Højskolelærere og -ledere - ansættelsesvilkår (Retsinformation) Bekendtgørelse nr 140 af 10/02/2016 om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler. (Akademikernes forhandlingsområde). Den norske lægeforening meldte seg ut av AF i 1996, og stod sentralt i etableringen av den nye hovedorganisasjonen Akademikerne (stiftet i 1997). På dette tidspunktet hadde AF 18 tilsluttede forbund med 116 600 medlemmer, men i 1998 fulgte en rekke andre medlemsorganisasjoner med til Akademikerne. Et forsøk på sammenslåing mellom AF med de gjenværende medlemsorganisasjoner og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i 1999 førte ikke frem. Noen av de gjenværende organisasjoner i AF etablerte i 2001 en ny hovedorganisasjon, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), som i 2005 ble reorganisert som Unio.

Samtidig får du som medlem adgang til en lang række kurser, workshops og arrangementer, alle tilrettelagt med henblik på at støtte dig i udviklingen af din karriere. De mange tilbud er således henvendt både til nyuddannede og til erfarne medlemmer, der ønsker forandring og udvikling i arbejdslivet. Vinder af Årets a-kasse 2019 er Akademikernes A-kasse, som også vandt titlen i 2018. Stor medlemstilgang og billigt a-kassekontingent, sender titlen ti

Hvem er de gule fagforeninger? | Penge | DR

Mine varmeste anbefalinger går til Akademikernes a-kasse (Aalborg) fordi de giver en personlig, empatisk og professionel service og man føler sig set og ikke bare som den næste i køen. Særligt vil jeg fremhæve den meget behagelige og dygtige Mikkel Stausholm Nielsen som da han, fuldt i øjenhøjde med mig, kom på min sag gav mig troen på mig selv og tilbød at give mig feedback på. Her finner du aktuelle spørsmål og svar for deg som er medlem og/eller tillitsvalgt i Akademikerforbundet. Jobbank.dk er Danmarks største jobbank for højtuddannede. Søg blandt mere end 9.000 ledige stillinger i hele landet

Vedtekter og retningslinjer Styrets beretninger AkademikerneFridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo Akademikerne sender direkte fra Arendalsuka! Revolverintervjuer: Akademikernes ledere skal grilles. Svein Tore Bergestuen griller lederne for landets..

Dagpengesatser og ydelseskort Akademikernes A-kass

Akademikernes A-kasse Postboks 410 Vester Farimagsgade 13 1606 København V. For alle andre. Send en mail til kontakt@aka.dk. Eller send et brev til Akademikernes A-kasse, Vester Farimagsgade 13, 1606 København V. Hvis du ved, hvem du vil kontakte, så kan du finde direkte kontaktinformation her Akademikerne ble stiftet 1997 og er en hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole I IDA samarbejder vi med Akademikernes A-kasse, som er landets største og billigste a-kasse for akademikere. Du bliver ikke automatisk medlem af Akademikernes A-kasse, når du melder dig ind i IDA, men det er gratis at være medlem, hvis du er studerende og under 30 år

AKA Startup er inddelt i tre faser, hver især målrettet opbygningen af deltagernes kompetencer som forretningsdrivende: Bootcamp er til dig, der overvejer at blive selvstændig.  Academy til dig, der har taget beslutningen, og nu vil du i gang. Recruitment for dig, der har en virksomhed og søger medarbejdere.En særlig service er, at Akademikernes a-kasse har egen jobportal specielt for akademikere. Her opslås årligt flere end 5.000 jobs målrettet højtuddannede. Samtidig fungerer a-kassen som rekrutteringspartner for erhvervslivet og søger derfor konkret blandt de ledige medlemmer, der passer til en given jobprofil.

Unio-medlemmer får Boliglån 50 prosent til 1,39 prosent rente, som er den laveste prisen i markedet i dette segmentet. Unge medlemmer får boliglån fra 1,35 prosent til 1,39 prosent. Det vil si at Unio-tilbudet totalt sett er et av de beste banktilbudene.Størrelsen betyder noget, også når det kommer til a-kasser. Når man er stor, er man som regel også stærk, og AKA har styrke, blandt andet fordi den har et tæt samarbejde med en lang række faglige organisationer for højtuddannede, og desuden fordi fællesskab gør stærk. 250.000 medlemmer har en vis vægt.

Akademikernes A-kasse er danmarks klart største a-kasse for højtuddannede. Deres vision er at få ledige akademikere i arbejde, og det gør de bla. ved at have tætte forhold til erhvervslivet. På trods af at være specialiseret indenfor akademikere, så har de brede kompetencer indenfor de forskellige fag De akademiske profesjonenes yrkesetikk og selvstendighet i den faglige yrkesutøvelse utgjør den beste garanti til brukerne for at tjenestene holder kvalitetsmessig mål. Brukerne skal kunne stole på at akademikerne stiller sine fagkunnskaper og kompetanse til rådighet for klienter og pasienter uten å måtte gå på akkord med faglige hensyn. Brukerne av akademikernes tjenester skal være forvisset om at fagkunnskap ligger til grunn for de vurderinger som styrer tjenestenes kvalitet. Akademikerne vil derfor både skjerpe arbeidet for god yrkesetikk blant medlemmene og arbeide for organisasjonsmodeller i virksomhetene som sikrer at de faglige og yrkesetiske hensyn ikke blir undertrykket. Akademikerne må ha den nødvendige innflytelse på organiseringen av sitt arbeid. En fagforening og en a-kasse er to forskellige organisationer med to forskellige typer opgaver og service til dig. DM anbefaler dig både at være medlem af fagforening og a-kasse

Akademikernes lønnstrinn er mindre verdt enn andre ansattes lønnstrinn etter vårens splittelse av lønnssystemet i staten. Kom man ikke fram til at det er tilhørighet til den enkelte fagforening som er sensitiv, mens tilknytning til en hovedsammenslutning (som Akademikerne eller LO Stat). Medlemsforeninger Søk Meny Forside Politikk Lønn og arbeidsliv Finn din forening Kurs og konferanser For media Medlemsfordeler Nyheter Om Akademikerne Søk For å sikre demokratiske rettigheter forutsetter Akademikerne at prinsippet om frie forhandlinger følges. Lønnsstrukturen må bli mindre styrt av de store gruppers behov. Akademikerne er et mindretall med særlige behov og må få større innflytelse på lønnsdannelsen.  Akademikernes A-kasse er én af Danmarks største a-kasser med mere end 230.000 medlemmer. Er du akademiker, er Akademikernes A-kasse desuden den billigste a-kasse for dig. Faktisk er det den anden billigste a-kasse i 2019 af samtlige a-kasser i Danmark. Prisen er dog ikke den eneste fordel ved at vælge Akademikernes A-kasse

Det særlige ved Akademikernes a-kasse er, at den store erfaring og det omfattende netværk giver mulighed for at tilbyde målrettet, specifik og personlig vejledning. Akademikernes a-kasse kender dit fag og kan give dig konkrete, konstruktive råd. Og der bliver lyttet til dig som person. Vi har netop kåret årets Dimittendprisvinder. Stort tillykke til Charlotte Amalie Lindegaard Petersen fra Design & Innovation på DTU. Charlotte vinder på.. Akademikernes medlemsforeninger har totalt 218 264 medlemmer, viser tall for tredje kvartal 2019. Privat sektor har den største veksten med 5,8 prosent, og har også økt mest i absolutte tall. Med 4145 nye medlemmer har privat sektor nå 76 198 medlemmer. Antall studentmedlemmer har økt med 5,9 prosent 10 Akademikernes roller • Hovedorganisasjon • Forhandlingsorganisasjon -Hovedsammenslutning i staten: Akademikerne stat -Forhandlingspart i Spekter Helse: Akademikerne helse -Forhandlingssammenslutning i kommunal sektor: Akademikerne kommune (tre avtaleområder, KS, KS Bedrift og Oslo kommune) • Interessefellesskap for næringsdrivende og akademikere som er ansat

Akademikerne vil arbeide for modernisering av offentlig sektor, slik at den settes bedre i stand til å løse stadig mer krevende og omfattende oppgaver på en ressursbevisst og effektiv måte. En rekke av samfunnets oppgaver bør ut fra en samfunnsmessig begrunnelse være offentlige, mens mange oppgaver prinsipielt kunne vært løst av andre under offentlig styring. Offentlig sektor skal drives ut fra en grunnholdning som er åpen for kritikk og kvalitetsbevisst kontroll. Offentlig tjenesteyting skal være effektiv, utviklingsorientert og omstillingsdyktig. Akademikerne tror ikke at omfattende privatisering av offentlig sektor er et mål i seg selv. Akademikerne legger imidlertid stor vekt på at det skal finnes et privat supplement der dette er mulig for å motvirke at offentlige tjenester blir oppfattet som varig vernet. Offentlig forvaltning må utvikle sin dyktighet som oppdragsgiver overfor private leverandører og trenger av den grunn å knytte til seg sterk faglig kunnskap og kompetanse. Akademikerne legger stor vekt på at det ikke må konstrueres en kunstig konkurransesituasjon mellom offentlig, frivillig og privat sektor. Offentlig sektor skal gjennom løsning av sine oppgaver legge forholdene til rette for og bidra til den samlede verdiskapning i samfunnet. Akademikerne vil legge stor vekt på at dette fellesansvaret for verdiskapning og utvikling tydeliggjøres og realiseres. Kommunikasjonen mellom de offentlige tjenesteprodusentene og næringslivet må forbedres og videreutvikles. Det offentlige må i økende grad oppfatte privat og frivillig sektor som kunde og som leverandør, mens privat og frivillig sektor må delta aktivt i utformingen av krav og forventninger til offentlige tjenesteyting.  Akademikernes A-kasse er Årets a-kasse 2018.Høj kundetilfreds, lave priser og stor medlemstilgang sender Akademikernes A-kasse helt til tops i årets kåring. Skift-a-kasse.dk kårer for første gang nogensinde Årets a-kasse 2018.Til kåringen er samtlige 24 danske a-kasser vurderet i følgende fire kategorier Find fagforening og a-kasse for dig, der arbejder som Ergoterapeut. Sammenligne vilkår og omkostninger i fagforeningerne og a-kasserne, der kan passe dig

 • Karrenbauer h..
 • Pilzsauce wie lange haltbar.
 • Mironglas.
 • Matusalem rum 23.
 • Torsionswechselfestigkeit.
 • Disstrack gegen freundin.
 • Afs norwegen.
 • Airbnb köln genehmigung.
 • Haus n norderney.
 • Summer Opening Party Dresden.
 • Logiciel simulateur de conduite.
 • 5 liter fass reissdorf kölsch preis.
 • Sam köln 50667.
 • Bergfuchs jacken.
 • Waplog anmelden.
 • Mallaig schottland.
 • CertainlyT.
 • Hamburg airport fast lane eurowings.
 • Uni rucksack mit laptopfach damen.
 • Ambulante chemotherapie kosten.
 • Pelikan m605 kaufhof.
 • Harmony. fm Moderatoren.
 • Synthol nebenwirkungen.
 • Unterschied glosse und essay.
 • Nh arnhem rijnhotel.
 • Carrefour kundenkarte beantragen.
 • Statistik dicke menschen deutschland.
 • Google maps höhenlinien verschwinden.
 • Kaminwerk memmingen 2018.
 • Mondial hütten.
 • St mungo beer.
 • Unterschied Pandora Clip und Stopper.
 • Wochenmarkt wilhelmshaven altengroden.
 • Lidl absage nach telefoninterview.
 • Gregs tagebuch merchandise.
 • Glympse forum.
 • Die drei fragezeichen stadt der vampire zusammenfassung.
 • Yucatan krater.
 • Equalizer fx for windows 10.
 • Praktikumsbericht 9. klasse.
 • Neue serien 2017 deutschland.